Att starta en takläggarfirma med nöjda kunder

Arbetet som takläggare, och hantverkare överlag, kan stundtals vara tufft. Åtminstone får man det intrycket när man tittar på statistik över konsumentklagomål. Av alla klagomål som kommer in, är det just hantverkare som är inblandade i de allra flesta.

Oavsett om man är snickare, målare eller takläggare kan såväl du som konsument gagnas av ett tydligt avtal innan arbetet påbörjas. Visst, muntliga överenskommelser gäller, men skulle tvisten dras långt, är skriftliga överenskommelser helt klart att föredra. Det finns ingen risk för att man minns fel eller överdriver – det som gäller, det gäller, helt enkelt.

Det finns ett antal större takfirmor i landet, men de flesta takläggare är ganska små. Det vill säga att de inte är så många anställda, och inte heller har en enorm kundkrets. Det är mycket viktigt att man gör ett gott arbete för att skapa och bibehålla ett gott kundflöde. Hantverkare lever på sitt rykte – takläggare kanske mer än andra. Är man verksam i en mindre stad betyder ryktet kanske ännu mer, än om man är verksam i till exempel Stockholm eller Göteborg.

Tre snabba tips för att undvika missförstånd

  • Skriv ned samtliga kostnader. Det är inte ovanligt att privatkunder enbart räknar med ditt timpris. Se till att ange i avtalet om resekostnader eller entreprenörskapsarvode tillkommer. Om det här blir en överraskning för kunden, bäddar det för en konflikt.

    Samma gäller om du behöver in något utöver standardutrustningen, vilket kan behövas vid vissa projekt. Genom att skriva in det i avtalet så blir det inga missförstånd.

  • Ta hänsyn till omständigheterna. Det finns omständigheter som kan påverka om du som takläggare kan leverera arbetet för takläggare inom ramen för avtalet. Det kan till exempel handla om en kraftig storm som vara under ett par dagar. Av förklarliga skäl kan det försena projektet. I avtalet bör det finnas en klausul som avskriver dig från ansvar vid sådana situationer.
  • Tillval och extratjänster bör också skriva ned. Kanske ber kunden dig att göra något litet och relaterat jobb efter takläggningen. Var noggrann med att skriva ned detta direkt och be om en underskrift. Ett annat alternativ är att mejla detta till kunden och be om en bekräftelse på beställningen. På så vis blir det tydligt att det är något som inte ingår i ordinarie pris.

Att slå sig in på marknaden

Sannolikheten är att kunderna inte kommer att hitta er till en början. Istället behöver ni göra ett antal jobb med nöjda kunder innan kundflödet är stabilt. Marknadsföring kan dock alltid behövas, även om ni har varit i branschen ett tag med många nöjda kunder.

Vanliga marknadsföringsmetoder för nya takläggare är till exempel som följande:

  • Ansluta sig till en offerttjänst och svara med offerter på användarnas förfrågningar.
  • Digital marknadsföring i sökmotorer och på sociala medier. Att sökordsannonsera kommer med många fördelar gentemot traditionell annonsering i till exempel lokaltidning. En tydlig fördel är att du når kunderna precis när de söker taktjänster – en annan är att du med precision kan mäta resultatet. Du ser hur många som ser din annons och hur många som klickar på den.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>