Bli interimschef via förmedlingsföretag

I likhet med att bemanningsföretag och rekryteringsföretag kan hjälpa företag att hitta rätt person att anställa kan förmedlingsföretag hjälpa företag med lösningar inom interim. Det handlar främst om interimschefer som därmed går in och arbetar under en begränsad tid på företaget. Det kan finnas flera orsaker till att företaget vill ha denna externa kunskap.

Interim under rekryteringsprocess eller vid sjukdom

En vanlig orsak till att ett företag vill ha en interimschef är att man har en lång rekryteringsprocess som ska resultera i en ny interim chef. Från att föregående chef avgått till att nya är på plats behövs någon som tar över arbetet. Det är i detta fall företaget kan vända sig till förmedlingsföretag som erbjuder olika lösningar inom interim.

Självklart kan det även finnas andra orsaker så som plötslig sjukdom eller stora organisationsförändringar som chefen vill ha stöd i.

Om du vill arbeta inom interim måste du alltså vara mycket flexibel och kunna hoppa in snabbt. Det går därmed generellt inte att ha en anställning på annat jobb då man med kort varsel behöver hoppa in och sedan förväntas jobba effektivt i ett par veckor (eller längre).

Anmäl ditt intresse med tydligt CV

Precis som att det finns många bemanningsföretag finns det även många företag som hyr ut interim ledare på olika nivåer. Personer som på kort varsel snabbt kan sätta sig in i företagets förutsättningar och bygga vidare i organisationen.

Det du kan tänka på i ansökan är bland annat:

  • Tänk smalt

Det är generellt bättre att vara riktigt duktig på ett smalt område än att vara allmänt insatt i flertal områden. De som jobbar med interimslösningar försöker hitta en chef som är specialiserad på just det område som kunden eftersöker. Därmed är det bra att fokusera på detta i både CV och ansökan.

  • Anmäl till flera – men inte för många

Det finns företag som valt att enbart arbeta inom en smal nisch. Har du inte kunskap och erfarenhet inom detta område är det onödigt att söka jobb hos dessa förmedlingsföretag. Ta dig tid att läsa om förmedlingsföretagen och vilka tjänster de primärt arbetar mot.

Många gånger går det däremot att anmäla sig till flera företag. Detta i likhet med hur många väljer att anmäla sig till flera olika bemanningsföretag.

  • Uppdatera din profil

Ta för vana att uppdatera din profil två gånger per år. Genom att hålla profilerna uppdaterade får du med dina senaste erfarenheter samtidigt som företaget ser att du aktivt lägger ner tid på din profil.

Enbart via förmedlingsföretag

Eftersom det är korta uppdrag och personen behöver tillsättas på några dagar är detta tjänster som aldrig kommer ut på den öppna marknaden. Det skulle helt enkelt ta för lång tid att lägga ut en annons och vänta in ansökningar.

Istället utgår förmedlingsföretaget från sitt nätverk av personer som är öppna för att jobba med interim. Genom att de både har CV, personligt brev och gjort intervjuer har de en mycket god bild av personerna. De kan ta fram ett par kandidater som sedan företaget får välja på. Inom några dagar kan alltså tjänsten tillsättas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>