Factoring – snabba pengar och ökat kassaflöde

Såväl stora som små företag kan ha nytta av factoring. Det är ett sätt att öka likviditeten i bolaget. För små företag och start-ups kan det vara avgörande för att våga göra affärer med en stor kund i verksamhetens tidiga skede. För större företag kan det vara ett sätt att öka stabiliteten i bolagets ekonomi.

Oavsett om man är ett stort eller ett litet företag så kommer vissa fördelar med factoring. Vissa menar till och med att det är en ren vinstaffär, som med casino utan spelpaus, eftersom tid kan spenderas på kärnverksamheten. Huruvida det faktiskt är så låter vi vara osagt – men det finns ett antal fördelar som inte kan förnekas. Att sälja eller belåna fakturor är kanske inte för alla, men många verksamheter kan säkerligen dra nytta av det vi olika tillfällen.

Ni får mer tid till annat

En av de stora fördelarna med att sälja fakturor är att ni får mer tid över till annat. Säljer du utan regress så skyddar du dig mot risken att kunden inte alls betalar fakturor. Du behöver sålunda inte heller lägga tid på påminnelser och inkassokrav om kunden inte betalar i tid. Fakturering kan vara mycket tidskrävande – speciellt om ni fakturerar många olika kunder.

Vissa bolag fakturerar bara ett fåtal kunder, och där factoring kanske bli något överflödigt. För många verksamheter är dock verkligheten att många (men små) fakturor skickas till ett stort antal kunder på regelbunden basis. Genom att sälja fakturorna, och kanske även överlåta kreditrisken, får ni mer tid till att fokusera på kärnverksamheten och driva bolaget framåt.

Skyddar dig mot kreditförluster

Om du säljer fakturor utan regress, så skyddar du dig mot kreditförluster. Utan regress innebär att du inte behöver köpa tillbaka fakturan ifall det skulle visa sig att kunden inte betalar. Det är då upp till factoringbolaget att skicka påminnelser och inkassokrav, ett arbete som kan vara tidskrävande och ansträngande.

Säljer du med regress ger du alltså inte ifrån dig kreditrisken. Räkna med att det är dyrare om du säljer utan regress, men det finns en rad andra faktorer som också spelar in i hur mycket de tar. Ofta hamnar priset på ett par procentenheter av fakturans värde. Andra faktorer som spelar in är till exempel kundens kreditvärdighet och vilken bransch du är verksam inom.

Förbättrat kassaflöde

Det är just för en ökad likviditet som många väljer att gå till ett factoringbolag. Ett förbättrat och mer stabilt kassaflöde kan vara intressant för såväl stora som små företag. Ett exempel på när det kan vara lägligt är om en start-up ska ta sig an en stor kund, och behöver investera för att leverera det som kunden efterfrågar. Om kunden då också frågar om generösa betalningstider, kan man hamna i en svår situation när man har levererat varan eller tjänsten, men ännu inte fått pengarna in på kontot.

Under rätt förutsättningar kan factoring göra mycket gott för ditt företag. Använd det på rätt sätt – så är kostnaden värd att ta. Lycka till med att driva ditt bolag framåt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>