Utbilda dig till snickare

Snickare, eller träarbetare som det egentligen heter, är idag ett vitt begrepp och samtidigt en av de största yrkesgrupperna inom bygg- och anläggningsbranschen. En snickare kan ha flertalet olika arbetsuppgifter under en byggprocess, från det att grunden läggs till dess taket ska läggas men två av de vanligaste uppgifterna är formsättning för betonggjutning och stomresning av ytterväggar eller bärande väggar. Generellt kan man säga att en snickare arbetar med trä, snickerier, men det finns också olika inriktningar även i det begreppet. Från byggnadssnickare till finsnickare.

UtbildningsvägarSnickra

Många har bestämt sig för att bli snickare redan i gymnasieåldern och går då, oftast, det treåriga bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad. Efter godkänd examen tar man lärlingsanställning om tre år och efter det, om man är godkänd, erhåller man yrkesbevis. Som vuxen finns det bygg- och anläggningsprogram på vuxenutbildningen. Inriktningen är mot husbyggnad och efter fullgjord och godkänd utbildning går man som lärling under cirka två år varefter man gör ett yrkesteoretiskt prov. När allt är godkänt och klart erhåller man yrkesbevis som snickare/träarbetare. Ett annat alternativ är att gå en utbildning som är företagsförlagd vilket innebär att man blir anställd som lärling och läser teorin på distans, den sistnämnda i regi av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. Det finns också privata utbildare.

Vem passar snickaryrket?

Många passar in i snickaryrket men det gäller att välja rätt inriktning för att hitta sin plats. Det är dock bra om man i grunden tycker om fysiskt arbete, är händig, har ett öga för detaljer och är kreativ. Samt så ska man tycka om att jobba i olika miljöer och ha hyfsat lätt för lagarbete samtidigt som man måste kunna arbeta själv och ta egna initiativ.

Vad tjänar man och får man jobb efter fullföljd utbildning?

I skrivande stund är det hyfsat hård konkurrens om jobben inom snickeri- och byggbranschen då den drabbats, som så många andra, av den rådande lågkonjunkturen. Men även om det är konkurrens om jobben och en hel del snickare går arbetslösa är det ändå en bransch med lägre arbetslöshet i jämförelse med landets genomsnittliga arbetslöshet. Hus ska alltid byggas, byggas om och rivas varför jobb kommer att finnas. Genomsnittslönen för en utbildad byggnadssnickare är 36 200kr per månad, en summa som slår samman timlön och ackordlön. Jobbar man endast på ackord är inkomsten något högre och endast på fast lön något lägre. Ser man till lönespridningen i landet skiljer sig de fasta lönerna inte åt i någon större utsträckning, oavsett vilken region man tittar på, men tittar man på ackordlönerna är spridningen desto större. Stockholms län skiljer sig mest från genomsnittet då lönen i huvudstaden ligger omkring 6,5 % högre än resten av landet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>