Varför lämnar besökarna min hemsida?

Att ha sin webbplats kopplad till Google Analytics och Google Search Console är ett ”måste” för att kunna förbättra konvertering och hitta eventuella fel. Google kan exempelvis varna via Search Console om sidan blir hackad, om det är strukturella fel för att ranka bra osv. Via Analytics kan man se besöksantal och hur de rör sig på sidan.

Har ni många besökare men liten konvertering? Ser du att många lämnar sidan snabbt? I så fall bör du (eller din webbyrå) se över orsakerna till detta. Det kan vara enkla saker som behöver ordnas för att få betydligt bättre försäljning. Några orsaker till att besökarna ”vänder i dörren” är bland annat:

  • Filmer som startar

Filmer i sig är positivt men de ska inte starta automatiskt. Att bli påtvingad ljud och bild är inte uppskattat.

  • Sidan har långsam laddning

Det är både negativt ur ett rankingperspektiv och konverteringsperspektiv. Optimera bilder, minimera CSS och jobba med cacheverktyg (hör med en webbyrå om du inte vet av det är)

  • Sidan känns inte uppdaterad

Du har bara ett par sekunder på dig att attrahera besökarna. Allt för många backar och söker sig till en annan webbplats om de upplever sidan oseriös, gammal eller seg. Kraven är höga och det kan därmed vara lönsamt att se över hur sidan är uppbyggd.

  • Sidan är inte mobilanpassad

Du bör alltid ha mobilanpassade sidor idag. Detta utifrån att det sker mer surf via mobilen än via datorer.
webbyrå göteborg

Är det värt att köpa hjälp?

Vad det kostar att åtgärda faktorer som långsam laddning, mobilanpassning eller filmer som startar automatisk är omöjligt att säga. Har en webbyrå byggt sidan kan du kontakta dem för att få offert på åtgärderna. De brukar även kunna göra analyser som påvisar vad som primärt behöver åtgärdas och vad som visserligen behöver åtgärdas men där det inte är ”panik”.

Men ställ även kostnaden mot eventuellt vinst. Vad händer exempelvis om du ökar konverteringen med en procentenhet? Eller om varje person som handlar gör detta för i medel 100 kr mer än tidigare.

Allt för ofta ser företagare kostnaden för tjänsten hos en webbyrå som en fristående kostnad utan någon koppling till framtida intäkter. Men det är precis tvärtom. Men en snygg, uppdaterad och mobilanpassad hemsida kommer fler besökare att stanna och därmed även konvertera. En förbättrad försäljning som därmed håller i sig flera år efter att ändringarna skett. Räkna i så fall på den förbättrade försäljningen över flera år och ställ det mot vad din webbyrå vill ha för arbetet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>